Обучителни програми

По програмата на «Школа России» се преподава в пълно съответствие с държавните изисквания на Руската федерация и се контролира от Министерството на образованието, гр. Москва. Ученици, успешно усвоили общообразователни предмети, получават руски атестат за средно образование. Обучението по руската система традиционно е до 11 клас. 

Ученики, успешно освоившие общеобразовательные предметы, получают российский аттестат о среднем образовании. 

Езикът на обучени е руски. 

Обучението по А.С.Е. системата на School of Tomorrow е една от класическите американски учебни програми до 12 клас, с високо признание на международно ниво, както за подготовката на децата в началните класове, така и за тази на учениците готвещи се да кандидатстват в университетите в щатите, Европа и Азия.

За приема по тази програма се провеждат диагностични тестове по пет основни предмета: математика, английски език, социални науки, науки и писане.

Програмата на School of Tomorrow залага на индивидуален подход, холистично преподаване, използването на съвременни технологии и принципа на интегрирано обучение по съдържание и език (CLIL), което я поставя на върха на днешното образование.

Тя позволява на всеки ученик да напредва според способностите си.

Кеймбридж програмата е международна учебна програма, която задава глобален стандарт за образование, с програми, които развиват, предизвикват и вдъхновяват учениците. в края на своето обучение те придобиват квалификация със стойност и висока оценка от университетте и работодателите по цял свят.  Обучение до 7ми клас.

Задължителни предмети по програмата от 1-4 клас 

  • Cambridge Primary Mathematics
  • Cambridge Primary English
  • Cambridge Primary Science
  • Cambridge Primary Art & Design
  • Cambridge Primary Music
  • Bulgarian language and Literacy

Задължителни предмети включени от 5-7 клас 

  • Cambridge Primary Digital Literacy
  • Cambridge ICT Starters
  • Cambridge Lower Secondary Global Perspectives