Такси и плащания

Начално училище

1 – 4 клас

000лв.

/месец
checkТакса за кандидатстване 50 лева/ 25 евро
checkТакса учебни материали 400 лв./ 200 евро
checkТакса – депозит 1000 лева/ 500 евро
checkМесечно плащане на обучението (септември-юни) 1200 лева/ 600 евро
checkПлатено обучение за 5 месеца (10% отстъпка) 5400лв./ 2700 евро
checkПълно платено годишно обучение (15% отстъпка) 10200 лева/ 5100 евро

Прогимназия

5 – 7 клас

000лв.

/месец
checkТакса за кандидатстване 50 лева/ 25 евро
checkТакса учебни материали 400 лв./ 200 евро
checkТакса – депозит 1000 лева/ 500 евро
checkМесечно плащане на обучението (септември-юни) 1200 лева/ 600 евро
checkПлатено обучение за 5 месеца (10% отстъпка) 5400лв./ 2700 евро
checkПълно платено годишно обучение (15% отстъпка) 10200 лева/ 5100 евро

Начини на заплащане

По банков път – в лева или евро по сметка

Титуляр: Алгоритъм…
IBAN: BG00000XXXXXXXXXX
BIC: XXXXXXXXXX

Онлайн плащане

Плащане с карта